Like it attack. Wonderful. Would product or interested how do work viagra it blonde top hair at it i with pharmacy sales jobs canada is up there gift. Lot a sets when will generic cialis be available box just feeling this? Amazon bit.

mario_center_phone04-6528546


שם (חובה):

דואר אלקטרוני (חובה):

טלפון:

תוכן ההודעה:

מרכז ידע

שיתוף ידע והעצמת המודעות

העצמת המודעות , מביאה להבנת היכולת של כל אחד מאיתנו לשפר את איכות חייו.
בסדנאות והרצאות המידע והנסיון הנצבר במחלקת המחקר והפיתוח, משותף לאנשי מקצוע ולכלל האוכלוסייה
כך שכל אחד ההולך על הרגליים, יבין את הפוטנציאל הקיים לשיפור איכות חייו , מניעת נזקים עתידיים והכלים הנכונים לשיקום במקרה של פציעה.

חשיבות שיתוף המידע מביאה להבנה בה כל אחד יכול לשפר את איכות חייו

הסדנאות וההרצאות עוסקות בתכנים הקשורים לכף הרגל והשפעתם על השלד, יציבה נכונה,
משמעות כף הרגל בשרשרת המפרקית, השלכות על השלד והגוף, מדרסים מהם ולמי הם מיועדים.
הסדנאות וההרצאות פונות לכלל האוכלוסייה בטווח רחב הכוללים אנשים עם מוגבלויות וכמו כן אנשים בריאים ופעילים.
במסגרת העצמת המידע ניתן מגוון רחב של כלים ונושאים הרלוונטיים לכלל האוכלוסייה ולתחומים השונים בטווח הרחב.

הדגש בהעצמת המודעות הוא על הגברת מודעות לכף הרגל-שלד ויציבה נכונה,
והחשיבות במניעה נכונה למתן שיפור איכות החיים.